• No products in the cart.

business management

13

Oct'20

व्यवस्थापनेतील तत्वांचे स्वरूप व महत्त्व

  “कल्पना सत्यात उतरविण्यासाठी स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवा”           एखाद्या व्यवसायाचे ध्येय प्राप्त करताना, विविध यंत्रणा …

Read More

12

May'17

हळद आले लसून प्रक्रिया उद्योग

हळद आले लसून प्रक्रिया उद्योग – Turmeric Ginger Garlic Processing Business महाराष्ट्रात हळद लागवड प्रामुख्याने सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अस्मानाबाद, लातूर …

Read More
All Right Reserved.