Sale!

Trademark Registration Assistance

12,500.00

Report Abuse
Categories: ,
Share this:

Description

Trademark Registration Assistance

Check Out Our Other Prime Services.
Follow Us On Facebook And Instagram

For More Information Please Call Us On 7272971971

T&C Before You Buy This Product

ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन साठी लागणारे कागदपत्र :

1) आधार कार्ड (आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक असणे आवश्यक आहे)

2) पॅन कार्ड

3) बँक पासबुक / कॅन्सल चेक

4) पासपोर्ट फोटो

5) सही (कोऱ्या कागदावर सही करून त्याचा फोटो)

6) एका कागदावर पुढील बाबी लिहून त्याचा फोटो :

  1. a) तुमचे पूर्ण नाव आणि रहिवासी पत्ता (सविस्तर स्वरूपात)
  2. b) व्यवसायाचे नाव आणि व्यवसायाचा पत्ता (सविस्तर स्वरूपात)

7) चावडी करून येणारे डॉक्युमेंट्सची प्रिंट कडून सही करून ४५ दिवसाच्या आत पाठवणे.

ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन साठीचे नियम:

1) सर्व कागदपत्रे सेल्फ अटेस्टेड असावीत.

2) सर्व कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी असावी.

3) ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेशन फी भरल्यानंतर सर्व कागदपत्रे ४५ दिवसांच्या आत मेलद्वारे पाठवणे बंधनकारक राहील.

4) ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेशन करण्यासाठी मुखत्यारपत्र (Power of Attorney) देणे आवश्यक असेल.

5) सर्व कागदपत्रे मिळाल्या नंतर रजिस्ट्रेशन Approve होण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल.

6) परिस्थितीनुसार रेजिस्ट्रेशनसाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो त्याला चावडी जबाबदार राहणार नाही.

7) ट्रेडमार्क मध्ये नाव व लोगो रजिस्ट्रर करण्याची फी वेगवेगळी असेल.

8)Trademark Government Query (Objection/Query/Problem) :

1) Spelling of wordmark/brand name match with other allready register/non register any brand exist in Trademark.

2) Phonetical Tone of Speaking of wordmark/brand name match with other allready register/non register any brand exist in Trademark.

3) Any part of already register/non register brand in Trademark are match with your wordmark/brand name

4) Logo Design are match with allready register any brand exist in Trademark.

5) Wordmark/brand name is common in your nature of business or any other common Name

या व यांव्यतिरिक्त objection/query/problem/changes आल्यास चावडी जबाबदार राहणार नाही/

9) गव्हर्नमेंट ऑब्जेक्शन(Objection/Query/Problem) आल्यास,  कास्टमरला वेळोवेळी Query Resolution साठी लागणारे कागदपत्रे द्यावी लागतील.

10) ट्रेडमार्क आणि इतर लायसन्स सोबत काढावयाचे असल्यास आधी ट्रेडमार्क नेमचे वेरिफिकेशन(Trademark name verification) करून घ्यावे नंतर कुठल्याही सबबीवर त्यामध्ये बदल करून दिला जाणार नाही.

11) ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन केल्यावर ते नाव नक्की मिळेलच याची १०० टक्के खात्री नसते जर काही कारणाने  गव्हर्नमेंट ऑब्जेक्शन आणि थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन(Objection/Query/Problem) मध्ये अँप्लिकेशन रिजेक्ट झाल्यास चावडी जबाबदार राहणार नाही. तसेच रेजिस्ट्रेशनसाठी जमा केलेली फी कोणत्याही सबबीवर परत केली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

12) चावडी फक्त रजिस्ट्रेशनसाठी फीज व गव्हर्नमेंट ऑब्जेक्शन साठी बांधील आहे  त्या व्यतिरिक्त थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन(Objection/Query/Problem) आल्यास त्यासाठी किती physical हेअरिंग्स लागतील हे सांगता येत नाही तसेच प्रत्येक physical हेअरिंग्स नुसार वेगवेगळे चार्जेस लागतील.  ते त्या वेळेच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

13) ट्रेडमार्कचे एकावेळी एकाच क्लास मध्ये अँप्लिकेशन केले जाईल, त्यामध्ये कुठलेही बदल करून दिले जाणार नाही.

कोणत्याही पूर्व परवानगी शिवाय किंवा पूर्व सुचेनशिवाय वरील सगळ्या प्रकारचे नियम व अटी बदलण्याचा किंवा  एखादा नियम रद्द करण्याचा किंवा  नियम नवीन स्वरुपात  अॅड करण्याचा हक्क  चावडी स्वतःकडे राखून ठेवत आहे आणि यास तुमची पूर्ण संमती राहील.

कोणताही वाद अहमदनगर न्यायालय कक्षेत होईल.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Sorry no more offers available
All Right Reserved.