Leno & PP Introduction OF Concept

या व्हिडिओमध्ये लिनो, पीपी गोणी उद्योगाची प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे

यामध्ये तुम्हाला लिनो, पीपी गोणी उत्पादनाबद्दल माहिती दिली आहे. या प्रोजेक्टमध्ये नेमक्या काय मूलभूत गरजा आहेत किंवा त्याची गरज किती आहे मार्केटमध्ये आत्ता नेमकी किती डिमांड आहे. कच्चा माल कुठे उपलब्ध आहे, मशनरी प्रोसेस, मशीन कोणत्या लागतील अशी थोडक्यात माहिती दिली आहे.

 या व्हिडिओ खाली संलग्न प्रश्न व त्यांची उत्तरे दिली आहेत ती नक्की पहा. 

Questions & AnswersAll Questions

Ask Question
SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment

HOW TO APPLY ONLINE ?

Advanced Course Search Widget

Popular Courses

Translate:

Recent Posts

    All Right Reserved.
    Translate »