Dal Mill Introduction Of Concept

या व्हिडिओमध्ये डाळ मिल उद्योगाची प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे

यामध्ये तुम्हाला डाळ उत्पादनाबद्दल माहिती दिली आहे. या प्रोजेक्टमध्ये नेमकी काय काय मूलभूत गरजा आहे किंवा त्याची गरज किती आहे मार्केटमध्ये त्याच्या आत्ता नेमकी किती डिमांड आहे. कच्चा माल कुठे उपलब्ध आहे, मशनरी प्रोसेस, मशीन कोणत्या लागतील अशी थोडक्यात माहिती दिली आहे.

या व्हिडिओ खाली संलग्न प्रश्न व त्यांची उत्तरे दिली आहेत ती नक्की पहा.

Questions & AnswersAll Questions

Ask Question
All Right Reserved.