loan

05

Dec'17

नवीन उद्योगास बँक कर्ज घेण्यासाठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लागतो ?

अनेक वेळा एखादा नवीन उद्योग सुरु करायचा असल्यास उद्योजक कर्ज मागणी साठी बँकेमध्ये चौकशी करतात…बँक व्यवस्थापक सर्व प्रथम प्रोजेक्ट रिपोर्ट …

Read More
All Right Reserved.
Translate »