NEWS REPORTER

JOB PROFILE – News Reporter

QUALIFICATION – Master degree in Journalism and Mass communication or

Bachelor degree in relevant discipline.

WORK RESPONSIBILITYपत्रकारिता किंवा बातमीदार यांना प्राधान्य असेल

व्यक्तिगत मुलाखती घेणे, व्यवसाय उद्योगासंबंधी बातम्या एकत्रित करणे .

वृत्तनिवेदन करता येणे आवश्यक आहे.

आपणास बेसिक कम्प्युटर स्किल्स येणे आवश्यक आहे.

Share this:
All Right Reserved.