महत्वाच्या वेबसाईट….!

महत्वाच्या वेबसाईट….!

अं.नंवेबसाईटचा पत्तातपशील
 
1www.indianspices.comमसाला पिके मंडळाळची वेबसाईट. निरनिराळ्या योजनांची माहिती येथे उपलब्ध आहे. निर्यातीची व्यवस्था केलेली आहे.
 
2www.mpeda.comसमुद्री उत्पादन निर्यात प्राधिकरणची वेबसाईट, मत्स्यनिर्मिती व निर्यातीबाबत माहिती आहे. निरनिराळ्या योजनांची माहिती आहे.
 
3www.rubberboard.comरबर मंडाळाची वेबसाईट. उत्पादन पध्दती बाजार व्यवस्था व निर्यातीविषयी माहिती, प्रत व्यवस्थापना विषयी माहिती देण्यात आली आलेली आहे.
4www.ecgcindia.comभारतीय निर्यात कर्ज गॅरंटी निगमची वेबसाईट. निर्यातीकरिता कर्ज, गॅरंटी, विविध योजना यांची माहिती आहे.
5www.nafed-india.comभारतीय कृषी सहकारी पणन संघाची वेबसाईट. कापासचे भारतीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दैनंदिन हालचालींची माहिती मिळते. कांदा पिकाचेही दर समजतात.
6www.nbpgr.ernet.inनॅशनल ब्युरो ऑफ प्लँट जेनेटीक रिसोर्सची वेबसाईट. पिकांचे वाणांची नोंदणी करण्याची व्यवस्था आहे. भात पिकांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.
7http://164.100.111.5:8080/mahabhulekhमहाराष्ट्रातील सर्व गावांचे सर्व्हेनंबरनिहाय माहिती उपलब्ध आहे. यामध्ये ७/१२ उतारा काढता येतो. तसेच जमीन मालकीविषयी शंका विचारण्याचीही सोय आहे.
8http://aaqua.persistent.co.inमहाराष्ट्रातील शेतीबाबत सर्व समास्यांना  उत्तरे देणारी वेबसाईट. मराठी भाषेतही प्रश्न पाठवता येतो. तज्ञांमार्फत इमेलव्दारे तसेच वेबसाईटवर उत्तर प्राप्त होतात.
9http://cotcorp.gov.inभारतीय कापुस निगमची वेबसाईट कापुस विकासाबाबत शासनाचे विविध योजनांची माहिती उपलब्ध आहे.
10http://court.mah.nic.in/courtwebसर्व जिल्हा न्यायलयांमध्ये चालू असलेल्या खटल्यांविषयी माहिती मिळते. विविध कायद्याची माहिती भेटते.
11http://dairy.adfmaharashtra.inमहाराष्ट्रातील डेअरी डेव्हलपमेंट विभागाची वेबसाईड. सहकारी दूध उत्पादक संस्था, योजना इत्यादीची माहिती उपलब्ध.
12http://dare.nic.inकृषी संशोधन व शिक्षण विभागाची वेबसाईट आहेक. निरनिराळे प्रशिक्षण कार्यक्रमांची माहिती उपलब्ध आहे.
13http://fisheries.maharashtra.gov.inमहाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसायाची तांत्रिक तसेच विविध योजनांची माहिती आहे.
14http://gist.ap.nic.inआंध्रप्रदेश सरकारची वेबसाईट आहे. पारंपारिक तंत्रज्ञान तसेच औषधी वनस्पतींची माहिती उपलब्ध आहे.
15http://indiacoffee.orgभारतीय कॉफी मंडळाची वेबसाईट. कॉफीचे शिक्षण कृषी विस्ताराच्या योजना, संशोधनाची सर्व माहिती मिळते. सर्व कोरडवाहू पिकांची माहिती उपलब्ध आहे.
16http://nmpb.nic.inभारतीय औषधी वनस्पती महामंडाळाची वेबसाईट वनऔषधी माहिती शासनाच्या योजना यांची माहिती देण्यात आलेली आहे.
17http://nrcog.mah.nic.inकांदा व लसून संशोधन केंद्राची वेबसाईट.या पिकांवरील नवीन संशोधनाची माहिती मिळते. एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापनाची तसेच केंद्राच्या निरनिराळ्या कार्यक्रमांची माहिती मिळते.
18http://planningcommission.nic.inकेंद्र शासनाची वेबसाईट आहे. ग्रामीण भागाच्या उन्नतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती मिळते.
19www.cgiar.orgकन्सल्टेल्टीव ग्रुप ऑन ऑग्रीकल्चर रिसर्चची वेबसाईट. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालू असलेल्या संशोधनाची माहिती मिळते.
20www.coconutboard.nic.inनारळ विकास मंडळाची वेबसाईट. पिक उत्पादन पध्दती, नारळाचे पदार्थ तसेच मंडळाच्या योजनांची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.
21www.agricoop.nic.inभारताच्या कृषी व सहकार विभागाची वेबसाईट. केंद्र शासनाच्या सर्व योजनांची, कार्यक्रमांची माहिती प्राप्त होते. कृषि सांख्यिकी, पणन व बाजार व्यवस्थांची माहिती मिळते.
22www.ah.adfmaharashtra.inमहाराष्ट्राची पशुधन विकास विभागाची वेबसाईट. राज्यातील जनावरांची गणना, पोल्ट्री, शेळी, मेंटी पालन विषयी माहिती उपलब्ध आहे.
23www.dbskkv.orgडॉ.बाळासाहेब सांवत कोकण कृषि विद्यापीठाची वेबसाईट. आंबा, काजू, नारळ तसेच मसाला पिकांविषयी माहिती आहे. विद्यापाठीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजलनांची माहिती.
24www.iipr.res.inभारतीय कडधान्य संशोधन केंद्राची वेबसाईट  कडधान्याचे नविन वाण, अद्यावत तंत्रज्ञान तसेच काढण्योत्तर व्यवस्थापन यांची माहिती देण्यात आली आहे.
25www.iivr.org.inभारतीय भाजीपाला संशोधन केंद्राची वेबसाईट भाजीपाला पिकवावयाचे अदयावत तंत्रज्ञान, संशोधन याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.
26www.imd.gov.inभारतीय हवामान विभागाची वेबसाईट. हवामानाविषयी सविस्तर माहिती उपलब्ध होते. कृषी हवामान सल्ला देण्यात येतो.
27www.kvk.pravara.comप्रवरानगर कृषि विज्ञान केंद्राची वेबसाईट. कृषी हवामान अदांज सल्ला, किड, व रोग अंदाज आणि सल्ला उलब्ध आहे. प्रगत शेतकरी, पिकतंत्रज्ञान व कृषी रोजगाराची माहिती आहे.

 
 

28www.kvkbaramati.comअमरावती कृषी विज्ञान केंद्रची वेबसाईट. कृषी हवामान पिक सल्ला उपलब्ध आहे.
29www.kvkbaramati.comबारामती कृषी विज्ञान केंद्राची वेबसाईट. कृषी हवामान पिक सल्ला उपलब्ध आहे.
30www.mahaagri.gov.inमहाराष्ट्र राज्याच्या कृषि विभागाची वेबसाईट, अदयायावत कृषी तंत्रज्ञान, कृषी विभागाच्या योजना
31www.mahanhm.gov.inराष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची वेबसाईट आहे. अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनाची माहिती देण्यात आलेली आहे.
32www.maharashtra.gov.inमहाराष्ट्र शासनाची वेबसाईट. यामध्ये सर्व विभागांची माहिती मिळते.  तसेच राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणारे नवीन प्रकल्पांची माहिती मिळते.
33www.mahasilk.gov.inमहाराष्ट्राच्या रेशीम संचालनालयाची वेबसाईट. रेशीम शेती, रेशीम तयार करणे, रेशीम कापड विणकाम यंत्र इ. ची माहिती आहे. रेशीम विकास योजनाचीं माहिती दिली आहे.
34www.maidcmumbai.comमहाराष्ट्र कृषी उदयोग विकास महामंडळाची वेबसाईट. खते, औषधे, औजारे, याविषयी सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
35www.manage.gov.inकृषी विस्ताराचे कार्य करणाऱ्या मॅनेज संस्थेची वेबसाईट निरनिराळ्या विषयांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची माहिती देण्यात आलेली आहे.
37www.nhrdf.comनॅशनल हॉर्टीकल्चर रिसर्च व डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनची वेबसाईट काढण्योत्तर व्यवस्थापन, किड व रोग, बियाणे याबाबत माहिती उपलब्ध आहे.
38www.nmpb.nic.inराष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाची वेबसाईट. ऑनलाईन नोंदणीची व्यवस्था आहे. पिक उत्पादन पध्दतींची माहिती आहे.
39www.nrcpomegranate.orgराष्ट्रीय डाळींब संशोधन केंद्राची वेबसाईट. किड व रोग नियंत्रणाची इत्यंभूत माहिती ठेवलेली आहे. डाळींब पिकाविषयी सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
40www.nabard.orgराष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेची वेबसाईट. शेतकऱ्यांकरिता कर्ज उपलब्धतेची माहिती मिळते.
December 23, 2016

0 responses on "महत्वाच्या वेबसाईट....!"

    Leave a Message

    Your email address will not be published.

    All Right Reserved.
    Call Now ButtonCall Now
    Translate »