• No products in the cart.

Veg –  व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन प्रोजेक्ट कोणत्या जागेवर उभारू शकता?

DWQA QuestionsVeg –  व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन प्रोजेक्ट कोणत्या जागेवर उभारू शकता?
Chawadi Staff asked 4 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 4 years ago

व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन हा प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी तुमची गावाकडे एखादी जमीन असेल, शेती असेल तेथे उभारू शकता. तसेच गावठाण ठिकाणी देखील उभारू शकता फक्त त्यासाठी ग्रामपंचायतची परवानगी लागेल. शहरांमध्ये जर प्रोजेक्ट उभारायचा असेल तर घराशेजारील जागेत देखील उभारू शकता फक्त तेथे आजूबाजूंच्या लोकांचा ना हरकत परवाना म्हणजेच NOC लागेल.  एमआयडीसी एरिया जर जागा असेल तर तेथे देखील तुम्ही हा प्रोजेक्ट करू शकता.

Contact Details

Contact No: +917272971971
Comany Name : Chawadi Training and Consultancy Pvt. Ltd.
Adress: First Floor, Radha House Building, Tapovan Rd, Nirmal Nagar, near Laxmi nagar kaman, Savedi, Tal. Nagar, Dist- Ahilyanagar 414003, maharashtra ,India
top
All Right Reserved.