Veg – पावडर स्वरूपामध्ये साठवणूक करून ठेवू शकतो का?

DWQA QuestionsVeg – पावडर स्वरूपामध्ये साठवणूक करून ठेवू शकतो का?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 नाही आपण पावडर स्वरूपामध्ये साठवणूक करून ठेवू शकत नाही कारण पावडर ही Moisture Attract करते. त्यामुळे प्रॉडक्टला फ्लेक्स स्वरूपामध्ये ठेवावे.

All Right Reserved.