• No products in the cart.

Veg –  सोलर ड्रायर चा वापर कधी करावा?

DWQA QuestionsVeg –  सोलर ड्रायर चा वापर कधी करावा?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 जर तुम्ही कमी प्रमाणात  उत्पादन घेणार असाल तर सोलर ड्रायरचा वापर करू शकता तसेच व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये सोलर ड्रायरचा वापर करावा. जर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणार असाल तर सोलर ड्रायरचा वापर करू नये कारण  सोलर ड्रायरचा हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात वापर होत नाही,

All Right Reserved.