• No products in the cart.

Veg – व्हेजिटेबल  डीहायड्रेशन प्रॉडक्ट कोठे कोठे आणि कोणकोणत्या इंडस्ट्रीला लागतात?

DWQA QuestionsVeg – व्हेजिटेबल  डीहायड्रेशन प्रॉडक्ट कोठे कोठे आणि कोणकोणत्या इंडस्ट्रीला लागतात?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन हे प्रॉडक्ट वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीला लागतात  जसे  kathup, Souces, Spices, Wafers, Instant Soupes, Ready Made Premixes etc. या सगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीला व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन केलेले प्रॉडक्टची आवश्यकता असते.

All Right Reserved.