• No products in the cart.

Veg –  व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन हा प्रोजेक्ट कोणत्या जागेत करता येणार नाही?

DWQA QuestionsVeg –  व्हेजिटेबल डीहायड्रेशन हा प्रोजेक्ट कोणत्या जागेत करता येणार नाही?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 Flat मध्ये तसेच कमर्शियल बिल्डिंगच्या खाली किंवा बेसमेंटमध्ये हा उद्योग करता येणार नाही ,तसेच घराच्या गच्चीवर देखील हा उद्योग करता येणार नाही.

All Right Reserved.