• No products in the cart.

Veg – मार्केटिंग कशी करावी व त्यासाठी कोणते घटक लक्षात  घ्यावेत?

DWQA QuestionsVeg – मार्केटिंग कशी करावी व त्यासाठी कोणते घटक लक्षात  घ्यावेत?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 मार्केटिंग करण्यासाठी सर्वप्रथम  तुम्ही कोणत्या प्रकारचा बिजनेस करणारा  आहात ते ठरवावे.  त्यानंतर तुम्ही ज्या एरीयात प्रॉडक्ट विकणार असाल त्याचा सर्वे करावा. तुमच्या एरियात कोणत्या प्रॉडक्टला मागणी आहे ते सर्वप्रथम लक्षात घेऊनच प्रोडक्शन प्रोसेस सुरू करावी त्यामुळे मार्केटिंग करणे सोपे जाते.

All Right Reserved.