• No products in the cart.

Veg – ब्लांचींग म्हणजे काय?

DWQA QuestionsVeg – ब्लांचींग म्हणजे काय?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

ब्लांचींग  म्हणजे भाजीपाल्यातील जंतूंचा नाश करणे यासाठी पाणी आणि 97 ते 100 डिग्री तापमानला उकळावे लागते त्यात फक्त काही सेकंदांसाठी भाजीपाल्यावर दाब दिला जातो.  गरम पाण्यातून ब्लांचींग झाल्यानंतर त्या थंड पाण्यात ठेवले जाते त्यानंतर ते पाणी आणि निथळावे लागते.

All Right Reserved.