• No products in the cart.

Veg – बिझनेस टू बिझनेस म्हणजे काय?

DWQA QuestionsVeg – बिझनेस टू बिझनेस म्हणजे काय?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

बिझनेस टू बिझनेस म्हणजे जेव्हा आपण तयार केलेले फिनिश प्रोडक्ट हे आपल्या कंपनीमार्फत दुसऱ्या कंपनीला विक्री केले जाते तेव्हा त्याला बी.टु.बी. .उद्योग म्हणतात.

All Right Reserved.