• No products in the cart.

Veg –  प्रॉडक्ट हे तुकडे स्वरूपा मधून(फ्लेक्स) पावडर स्वरूपामध्ये कधी  करावा?

DWQA QuestionsVeg –  प्रॉडक्ट हे तुकडे स्वरूपा मधून(फ्लेक्स) पावडर स्वरूपामध्ये कधी  करावा?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

प्रॉडक्ट डिहायड्रेशन करताना तो तुकडे स्वरूपा मध्ये करून ठेवावा जेव्हा आपल्याला  प्रॉडक्टची ऑर्डर मिळेल  त्यावेळी तुकडे स्वरूपा मधून  त्याची पावडर तयार करा.

All Right Reserved.