• No products in the cart.

Veg –  डिहायड्रेशन करताना  कोणती काळजी घ्यावी?

DWQA QuestionsVeg –  डिहायड्रेशन करताना  कोणती काळजी घ्यावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

डिहायड्रेशन करताना तापमानाची पातळी तसेच सुकवण्याचा कालावधी लक्षात घ्यावा.

All Right Reserved.