• No products in the cart.

Veg –  कमी खर्चात जास्त उत्पादन घ्यायचे असेल तर कोणता ड्रायर वापरावा?

DWQA QuestionsVeg –  कमी खर्चात जास्त उत्पादन घ्यायचे असेल तर कोणता ड्रायर वापरावा?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेणार असाल तर सोलर ड्रायर आणि ट्रे ड्रायर या दोघांचे कॉम्बिनेशन करावे. सूर्यप्रकाश असेल तेव्हा सोलर ड्रायर वापरावा आणि नसेल तेव्हा ट्रे ड्रायरचा वापर करावा.

All Right Reserved.