• No products in the cart.

Veg –  ओव्हन ड्रॉईंग  कसे करावे?

DWQA QuestionsVeg –  ओव्हन ड्रॉईंग  कसे करावे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

ओव्हन ड्रॉइंग करण्यासाठी  प्रथमतः भाज्या व्यवस्थित कापुन त्यातील अनावश्यक भाग काढून टाकावा, मग भाज्या व्यवस्थित धुवून ब्लांचींग करावे.

All Right Reserved.