• No products in the cart.

veg – एकाच मशिनरीत सगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट डीहायड्रेशन होतात का?

DWQA Questionsveg – एकाच मशिनरीत सगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट डीहायड्रेशन होतात का?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

हो , एकाच प्रकारच्या मशिनरी सगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट डिहायड्रेशन होतात, फक्त दूध,  संत्री, मोसंबी, लिंबू यांसारखे रसवंती प्रॉडक्ट सोडले तर सगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट एकाच प्रकारच्या मशिनरीमध्ये डीहायड्रेशन  होतात.

All Right Reserved.