Ghana -पेंडेपासून कोणते बाय प्रॉडक्ट तयार होतात?

DWQA QuestionsGhana -पेंडेपासून कोणते बाय प्रॉडक्ट तयार होतात?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

त्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या Cookies, चिक्की,  लाडू  असे वेगवेगळे पदार्थ तयार करून  आपण बाजारात  विक्री करू शकतो.

All Right Reserved.