• No products in the cart.

Dal –  मशीनमध्ये ड्रायर ची आवश्यकता पडते का ?

DWQA QuestionsDal –  मशीनमध्ये ड्रायर ची आवश्यकता पडते का ?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

जर  बारा महिने व्यवसाय करणार असाल तर  ड्रायर ची आवश्यकता पडेल कारण की पावसाळ्यात मटेरियल ड्राय करू शकत नाही आणि  हिवाळ्यात आपण लवकर सुकवु शकत नाही म्हणून ड्रायर द्यावाच लागतो .

All Right Reserved.