• No products in the cart.

CMEGP या योजनेच्या नियम व अटी काय काय आहेत?

DWQA QuestionsCMEGP या योजनेच्या नियम व अटी काय काय आहेत?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

१. योजनेअंतर्गत ज्या उद्योगांची यादी दिली आहे त्याच उद्योगना ही योजना लागू होते. २. वय वर्षे १२ ते वय वर्षे ४५ पर्यन्तची कोणतीही व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरते. महिला व अपंग व्यक्ति यांना वयाच्या अटीत ५ वर्ष शिथिलता देण्यात आली आहे.

All Right Reserved.