शेडच्या जागेची विभागणी कशी करावी?

DWQA Questions शेडच्या जागेची विभागणी कशी करावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 शेडच्या जागेची विभागणी पुढीलप्रमाणे करावी:   कच्चामाल ठेवण्यासाठी,  मशिनरी ठेवण्यासाठी, तयार माल ठेवण्यासाठी

All Right Reserved.