रॉ मटेरियल घेताना काय काळजी घ्यावी?

DWQA Questionsरॉ मटेरियल घेताना काय काळजी घ्यावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

रॉ मटेरियल घेताना व्यवस्थित स्पेसिफिकेशन देऊनच खरेदी करा.

All Right Reserved.