मिरची निवडताना  कोणती काळजी घ्यावी?

DWQA Questions मिरची निवडताना  कोणती काळजी घ्यावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 मिरची निवडतांना  तुमच्या परिसरात कोणत्या प्रकारची मिरची वापरली जाते, ग्राहकाला मिरची पावडर कोणत्या कारणांसाठी लागते,  ग्राहकाला तिखट कोणत्या प्रकाराचे( पावडर, भरडा) हवे आहे या सर्व  बाबींची काळजी घ्यावी लागते.

All Right Reserved.