फ्रोझन कॉर्नची प्रक्रिया किती कालावधीची  असते?

DWQA Questions  फ्रोझन कॉर्नची प्रक्रिया किती कालावधीची  असते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 फ्रोझन कॉर्नची प्रक्रिया चोवीस तासांची असते.

All Right Reserved.