दाळीची प्रक्रिया करताना पाणी आणि तेलाचे प्रमाण किती असावे?

DWQA Questionsदाळीची प्रक्रिया करताना पाणी आणि तेलाचे प्रमाण किती असावे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

दाळीची प्रक्रिया करताना दाळीच्या १% तेलाचे प्रमाण लागते. उदाहरणार्थ १०० किलो दाळीसाठी एक लिटर तेल वापरावे लागते.

All Right Reserved.