एकाच मशीनमध्ये सर्व प्रकारच्या दाळी तयार करण्यासाठी काय करावे लागते?

DWQA Questions एकाच मशीनमध्ये सर्व प्रकारच्या दाळी तयार करण्यासाठी काय करावे लागते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 एकाच मशीनमध्ये सर्व प्रकारच्या दाळी तयार करण्यासाठी  मशीनची जाळी दाळीनुसार बदलावी लागते.

All Right Reserved.