• No products in the cart.

 साठवलेले तिखट आणि हळद किती दिवसात विकावी?

DWQA Questions साठवलेले तिखट आणि हळद किती दिवसात विकावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 साठवलेले तिखट आणि हळद साधारणतः सहा महिन्यात विक्री करावे, कारण जास्त काळ साठवलेल्या तिखट आणि हळदीचा रंग आणि गंध हळूहळू कमी होण्याची शक्यता असते.

All Right Reserved.