• No products in the cart.

शेडची ऊंची साधारण किती असावी?

DWQA Questionsशेडची ऊंची साधारण किती असावी?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

शेडची ऊंची कमीत कमी २० फुटांपर्यंत असायला हवी. भविष्यातील नियोजनाचा विचार करता शेडची ऊंची २५ ते २८ फुटांपर्यंत ठेवणे योग्य राहील.

All Right Reserved.