• No products in the cart.

रॉ मटेरियलची प्राथमिक गुणवत्ता काय आहे ?

DWQA Questionsरॉ मटेरियलची प्राथमिक गुणवत्ता काय आहे ?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

पोहा उत्पादनात लागणार तांदूळ सर्वसाधारण तांदळाच्या तुलनेत लांब असतो आणि चिकट नसतो.

All Right Reserved.