• No products in the cart.

रॉ मटेरियलचा मॉईशचर पर्सेंटेज (आद्रता प्रमाण) कसा तपासावे?

DWQA Questionsरॉ मटेरियलचा मॉईशचर पर्सेंटेज (आद्रता प्रमाण) कसा तपासावे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

मॉईशचर पर्सेंटेज (आद्रता प्रमाण) तपासण्यासाठी मॉईशचर मीटर असते. या उपकरणात आपण सरकी टाकली की आपल्याला त्याचे मॉईशचर पर्सेंटेज समजते.

All Right Reserved.