• No products in the cart.

योजनेची कॅपिंग (गुंतवणूक मर्यादा) किती रुपयांपर्यंत आहे?

DWQA Questionsयोजनेची कॅपिंग (गुंतवणूक मर्यादा) किती रुपयांपर्यंत आहे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

योजनेची कॅपिंग २ करोड रुपयांपर्यंत आहे. यामध्ये शेडचे बांधकाम, मशीनरीचा खर्च, कच्चा माल इत्यादी गोष्टी अंतर्भूत आहेत.

All Right Reserved.