• No products in the cart.

मिरचीला  रंग येण्यासाठी कोणते तेल वापरावे?

DWQA Questionsमिरचीला  रंग येण्यासाठी कोणते तेल वापरावे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

मिरचीला रंग येण्यासाठी Peprika oil ( तेल) वापरावे लागते.

All Right Reserved.