• No products in the cart.

मार्केट सर्वे कसा करावा?

DWQA Questionsमार्केट सर्वे कसा करावा?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

मार्केट सर्वे करताना तुमचे  मार्केटमधील स्पर्धक( इतर मसाला चे उत्पादक) कोण आहेत तसेच तुम्ही ज्या मार्केटमध्ये मसाला विक्री करणार आहात तिथल्या ग्राहकांची पसंती काय आहे, याचे निरीक्षण करावे लागते.

All Right Reserved.