• No products in the cart.

 बॉक्स पॅकिंगसाठी कोणती  मशीन घ्यावी लागते?

DWQA Questions बॉक्स पॅकिंगसाठी कोणती  मशीन घ्यावी लागते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

 बॉक्स पॅकिंगसाठी ग्लू पॅकिंग(Glue) मशीन घ्यावी लागते.

All Right Reserved.