• No products in the cart.

फक्त फल्वलायझर घेऊन व्यवसाय सुरू करता येईल का?

DWQA Questionsफक्त फल्वलायझर घेऊन व्यवसाय सुरू करता येईल का?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

नाही, फल्वलायझर सोबतच तुम्हाला क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन ग्राइंडर, वजन काटा, पॅकिंग मशीन घ्यावी  लागते.

All Right Reserved.