• No products in the cart.

दुसरी स्टेप कापड तयार करणे त्यासाठी किती गुंतवणूक करावी लागेल?

DWQA Questionsदुसरी स्टेप कापड तयार करणे त्यासाठी किती गुंतवणूक करावी लागेल?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

सिंगल मशीन सेट अपसाठी 20-30 लाख रुपये लागतील. आणि रॉ मटेरियलचा वेगळा खर्च.

All Right Reserved.