• No products in the cart.

दाळ मिल उद्योगासाठी मशिनरीचा कोणता प्रकार फायदेशीर असतो?

DWQA Questionsदाळ मिल उद्योगासाठी मशिनरीचा कोणता प्रकार फायदेशीर असतो?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

दाळ मिल उद्योगासाठी  मशिनरीचा PKV  हा प्रकार फायदेशीर असतो कारण ह्या मशीनमध्ये सर्व प्रकारच्या दाळी कमी खर्चात तयार करता येतात.

All Right Reserved.