• No products in the cart.

दाळ मिलच्या एकाच मशीनमध्ये सर्व प्रकारच्या दाळी तयार करता येतात का? 

DWQA Questionsदाळ मिलच्या एकाच मशीनमध्ये सर्व प्रकारच्या दाळी तयार करता येतात का? 
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

हो. दाळ मिलच्या एकच  मशीन मध्ये सगळ्या प्रकारच्या दाळी तयार करता येतात.  उदा. तुर, मुग, हरभरा,  फक्त  काबुली चण्याची  दाळ करता येत नाही.

All Right Reserved.