• No products in the cart.

 कॉर्न फ्लेक्स ह्या उद्योगामध्ये महत्त्वाचे काय आहे?

DWQA Questions कॉर्न फ्लेक्स ह्या उद्योगामध्ये महत्त्वाचे काय आहे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

कॉर्न फ्लेक्स हे सुपर मार्केट चे उत्पादन असल्यामुळे Visibility, Packaging,Production, Branding, Advertisement, Marketing हे मुद्दे महत्वाचे असतात. 

All Right Reserved.