• No products in the cart.

कॉर्न फ्लेक्स मध्ये फ्लॅवर आणण्यासाठी काय करावे लागते?

DWQA Questionsकॉर्न फ्लेक्स मध्ये फ्लॅवर आणण्यासाठी काय करावे लागते?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

कॉर्न फ्लेक्स मध्ये फ्लॅवर आणण्यासाठी, कॉर्न शिजवून झाल्यावर वेगवेळ्या प्रकारचे सीरप, मीठ आणि इसेन्स टाकावे लागतात. 

All Right Reserved.