• No products in the cart.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजे काय?

DWQA Questionsकॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजे काय?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजे शेतकऱ्यांशी  करार करून उद्योगसाठी लागणाऱ्या गुणधर्माचे रॉ मटेरियल पिकून घेणे.कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ह्या करारानुसार शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, लागवडीचे तंत्रज्ञान द्यावे लागते आणि त्यांना तयार झालेला माल विकत घेण्याची हमी द्यावी लागते. 

All Right Reserved.