• No products in the cart.

ऑटोमॅटिक मशीनरीची क्षमता किती आहे?

DWQA Questionsऑटोमॅटिक मशीनरीची क्षमता किती आहे?
Chawadi Staff asked 3 years ago
1 Answers
Chawadi Staff answered 3 years ago

साधारण 20-30 बॅग प्रती मिनिट अशी क्षमता आहे.

All Right Reserved.