शासकीय योजना

कोल्ड स्टोरेज आणि फळ प्रक्रिया उद्योगासाठी शासकीय योजना (भाग ४ )

अन्न प्रक्रिया उद्योग ज्याच्याकडे भारताने मागील दशकापासून विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे अजूनही या…

नवीन फळबाग लागवड करण्यासाठी शासकीय योजना (शेतकऱ्यांसाठी योजना भाग २ )

नवीन फळबाग लागवड करण्यासाठी शासकीय योजना (शेतकऱ्यांसाठी योजना भाग २ ) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत…

Customer Care